Rosyjska dusza

Idź do spisu treści

Menu główne

Echo miłości

Anna German

Ехо любви
слова Р. Рождественского, музыка Е. Птичкина
из кинофильма Судьба

Покроется небо пылинками звезд,
И выгнутся ветви упруго.
Тебя я услышу за тысячу верст.
Мы - эхо, мы - эхо.
Мы - долгое эхо друг друга.

И мне до тебя, где бы я ни была,
Дотронуться сердцем не трудно.
Опять нас любовь за собой позвала.
Мы - нежность, мы - нежность.
Мы - вечная нежность друг друга.

И даже в краю наползающей тьмы,
За гранью смертельного круга,
Я знаю, с тобой не расстанемся мы.
Мы - память, мы - память.
Мы - звездная память друг друга.

Мы - ехо, мы - ехо.
Мы - звездное ехо друг друга


Echo miłości
Przekład: Tadeusz Rubnikowicz


Rozsypie po niebie noc gwiazd złoty pył
I księżyc srebrzysty zagości.
Usłyszę cię, choćbyś o tysiąc był mil.
My - echo, my - echo.
My - echo nieziemskiej miłości.

I dotknę cię, gdzie by nie rzucił mnie los,
Swym sercem, bo kocham nad życie.
Miłości odwiecznej przywoła nas głos.
My - tkliwość, my - tkliwość.
Tkliwości lustrzane odbicie.

I nawet za granią, gdzie wieczny trwa czas
I ciemność całunem okrywa,
Wiem, nigdy i nikt nie rozłączy już nas.
My - pamięć, my - pamięć.
Nas pamięć gwiaździsta ożywia.

My - echo, my - echo.
Nas pamięć gwiaździsta ożywia.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego